Nastarakennus Oy has become part of Puukoti Group Oy