Tekoäly

Kehitämme ja käytämme tekoäly-malleja tehostaaksemme yritysjärjestelyprosesseja.

Alla muutamia hyötyjä

Markkina-analyysit ja ostajatahojen kartoitus

Hyöty: Tekoäly-algoritmit voivat kartoittaa laajoja tietomääriä (taloustiedot, yrityskauppahistoria ja strategiset yhteistyömahdollisuudet) löytäen sopivia ostajatahoja.

Lopputulos: Löydämme enemmän ja tarkemmin sopivia ostaja/sijoittajatahoja, kasvattaen yritysjärjestelyn mahdollisuutta.

Arvonmäärityksen optimointi

Hyöty: Tekoäly analysoi historiallista talousdataa, markkina-trendejä ja verrokki-transaktioita mahdollisimman tarkan ja tietoon perustuvan valuaation määrittämiseksi.

Lopputulos: Myyjät voivat asettaa realistisia, perusteltuja ja kilpailukykyisiä valuaatioita, joka edesauttaa neuvotteluja sopivan ostajatahon kanssa.

Kaupan rakenne

Hyöty: Tekoäly-algoritmit voivat analysoida myyjä-yhtiön tavoitteita ja satoja eri yritysjärjestelyn rakenne-vaihtoehtoja, parhaan mahdollisen kaupan rakenteen määrittämiseksi.

Lopputulos: Kaupan rakenne on todennäköisemmin osakkaiden tavoitteiden mukaisia.

Neuvottelutuki

Hyöty: Tekoäly voi analysoida historia- ja markkinadataa, antaen hyödyllisiä näkökulmia neuvotteluja varten.

Lopputulos: Myyjät voivat valmistautua neuvotteluihin ymmärryksellä markkinadynaamikasta, parantaen asemaansa keskusteluissa potentiaalisten ostajien tai sijoittajien kanssa.

Prosessin kiihdyttäminen

Hyöty: Rutiinitehtävien automatisointi, ostajatietokantojen analysointi, taloustietojen analysointi ja dokumentinhallinnan prosessointi kiihdyttää M&A prosessia, lyhentäen prosessiin tarvittavaa aikaa.

Lopputulos: Myyjät saavuttavat halutut lopputulokset nopeammin ja vähemmän kuormittavasti.

Hyödyntämällä tekoälyä myyntipuolen M&A-mandaateissa, Mergero saa kilpailuetua, parantaa prosessin tehokkuutta ja viime kädessä lisää onnistuneiden transaktioiden todennäköisyyttä.